Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

200

ISBN

9788375237528

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052731308505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Zagro%C5%BCenia%20bezpiecze%C5%84stwa%20spo%C5%82ecznego%20:%20wybrane%20aspekty&offset=0

Keywords
PL
  • Agresja
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Kryzys
  • Patologia społeczna
  • Przemoc
  • Uzależnienie
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 193-200.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0