Processing may take a few seconds...

Article

Title

Komunikacja strategiczna Federacji Rosyjskiej w obszarze militarnym Republiki Serbii

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Chorzowskie Studia Polityczne

Journal year: 2018 | Journal number: nr 15

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Dyplomacja publiczna
 • Komunikacja strategiczna
 • NATO
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka historyczna
 • Polityka zagraniczna
 • Rosja
 • Serbia
 • Siła państwa
 • Unia Europejska (UE)
 • Współpraca wojskowa
Pages (from - to)

333 - 346

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 344-346. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]