Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Chorzowskie Studia Polityczne

Title variant

EN Chorzowskie Studies in Politics

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

ISSN

2080-752X

URL

https://www.wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe

Unified list of scientific journals 2013-2016

9

Journal years