Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Komunikacja strategiczna Federacji Rosyjskiej w obszarze militarnym Republiki Serbii

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 264-265 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Komunikacja strategiczna
  • NATO
  • Polityka międzynarodowa
  • Rosja
  • Serbia
  • Unia Europejska (UE)
  • Współpraca wojskowa
Streszczenie

PL Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji zapisów „Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej” - dokumentu strategicznego w kontekście prowadzonej przez Federację Rosyjską polityki zagranicznej, historycznej i militarnej uwzględniający przekaz propagandowy kierowany zarówno do społeczeństwa rosyjskiego jak i międzynarodowego. W artykule przedstawione zostaną m. in. algorytmy realizacji ideologii rosyjskiego świata (Russkij mir) mającej na celu kształtowanie prowadzenia przez Federację Rosyjską działań w obszarze militarnym w Republice Serbii.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

27 - 44

DOI

10.34752/s64h-mn81

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/8

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 41-44. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0