Processing may take a few seconds...

Article


Title

Myśl wojskowa Jana Jakuba Rousseau

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 264-265 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Antropologia filozoficzna
  • Filozofia francuska
  • Rousseau Jean-Jacques (1712-1778)
  • Wojsko
Abstract

PL Myśli wojskowej Jana Jakuba Rousseau nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od jego najważniej- szych koncepcji filozoficznych – stanu natury, umowy społecznej i związanej z nią woli powszech- nej. Wszak postulowany przez obywatela Genewy projekt armii wprost wypływa z głoszonego przez niego ideału społecznego – wspólnoty cnotliwych obywateli, w ojczyźnie dostrzegających najwyższe dobro. Stąd prezentowaną przez Rousseau wizję sił zbrojnych należy scharakteryzować jako obywatelską, powszechną i opierającą się na patriotyzmie, tym samym stanowiącą całkowitą odwrotność wojsk zawodowych. Zresztą regularne siły zbrojne autor „Umowy społecznej” potępia jako służące uciskaniu obywateli oraz agresji wymierzonej w inne narody. Aby urzeczywistnić armię obronną typu milicyjnego należy wprowadzić w życie szereg reform społeczno-wojskowych, dostosować ją do charakteru narodowego oraz oprzeć na doświadczeniach militarnych danej wspólnoty. Wspomniane zalecenia okazują się równie istotne odnośnie sposobu prowadzenia walki zbrojnej.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

123 - 138

DOI

10.34752/72qq-vh21

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/12

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 137-138. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0