Processing may take a few seconds...

Article


Title

Instytucjonalne aspekty walki z procederem handlu ludźmi w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 266-267 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Handel ludźmi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Polska)
 • Niewolnictwo
 • Polska
 • Przestępczość
 • Straż Graniczna
 • Organizacje pozarządowe (NGO)
 • Policja Państwowa
 • Samorząd terytorialny
 • Straż Graniczna (1991- )
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Wojewoda
Abstract

PL Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działań wybranych podmiotów administracji publicz- nej mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w Polsce. Dla osiągnięcia celu artykułu Autor przybliżył zadania i rolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu ds. Cudzoziemców, Administracji samorządowej, Policji, Straży Granicznej, Prokuratury, a także Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Nie mniej ważne stało się przedstawienie podstawowych definicji pojęć istotnych z punktu widzenia podjętej problematyki.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

146 - 170

DOI

10.34752/atdw-jr70

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/35

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 168-170. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0