Processing may take a few seconds...

Article


Title

Uwarunkowania bezpieczeństwa w porcie lotniczym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN Security conditions at the airport

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe LAW

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Porty lotnicze
Abstract

PL Bezpieczeństwo w porcie lotniczym jest bardzo ważnym aspektem. Dzięki zapewnionemu bezpieczeństwu pasażerowie chcą podróżować i korzystać z transportu lotniczego, a pracownicy przebywać w porcie lotniczym wykonując swoje codzienne obowiązki. Na bezpieczeństwo w porcie lotniczym mają wpływ uwarunkowania: prawne, techniczne, środowiskowe. Port lotniczy jest szczególnym miejscem, w którym zagadnieniami bezpieczeństwa zajmują się podmioty pozapaństwowe, a także państwowe. Służby zapewniające bezpieczeństwo w porcie lotniczym, można podzielić na służby ratownicze, operacyjne oraz służby ochrony. Ich ścisła współpraca oraz umiejętne zarządzanie systemami technicznymi, które mają do dyspozycji ma istotne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w porcie lotniczym.

EN The paper discusses security conditions at the airport. Owing to ensured safety and security, passengers want to travel and use air transport, while employees need to conduct their daily duties at airports. The airport's security is affected by legal, technical and environmental conditions. The airport is a special place where security issues are dealt with by state and non-state entities. At the airport, the services can be divided into emergency, operational and security ones. Their close cooperation and skilful management of technical systems, which they have at their disposal, exert a significant impact upon providing a proper state of security in an air port.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

157 - 169

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-62bb3f37-caee-4208-9ea3-72d062b2fab8

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

4.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

4.0

Publication indexed in

CEON