Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Aktualne uwarunkowania szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konstruktywizm (filozofia)
  • Szkolenie wojskowe
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

99 - 219

Book

Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.34.3.0