Processing may take a few seconds...

Book


Title

Przyczyny wojen hybrydowych w XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : III.2.10.1.0

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Number of pages

107

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk17000008

Keywords
PL
  • Wojna hybrydowa