Processing may take a few seconds...

Article

Title

Finansowanie terroryzmu w państwach Unii Europejskiej : z badań nad współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa finansowego w świetle raportów FATF

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(697)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dżihad (wojna)
  • Finansowanie
  • Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)
  • Hawala
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Pieniądz elektroniczny
  • Pranie pieniędzy
  • Terroryzm
Pages (from - to)

30 - 46

DOI

10.5604/01.3001.0013.3626

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=191555

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 45-46. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20