Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Zakład Karny w Płocku | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1(5)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Bezpieczeństwo narodowe
Pages (from - to)

168 - 185

DOI

10.34739/dsd.2019.01.13

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/Lewandowski_De_Securiatete_NUMER_9-1_2019.pdf

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-185

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

CEJSH | Bazhum