Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Systemy informatyczne zarządzania

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacje
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Wojsko
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

125 - 162

Book

Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia: praca naukowo - badawcza: kod pracy: II.2.17.2.0