Processing may take a few seconds...

Article

Title

Stany Zjednoczone i Chiny w ujęciu geopolitycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ E ] pensioner

Title variant

EN United Stated and China : Geopolitical Grasp

Year of publication

2016

Published in

Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4(55)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Chiny
  • Geopolityka
  • Polityka międzynarodowa
  • Prognozy
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Wzrost gospodarczy
Pages (from - to)

240 - 257

URL

https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_EiP_4-2016_13Skrzyp.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 253-255. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

13

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Publication indexed in

BazEkon | CEON | Erih Plus