Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Francja
  • Niemcy
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Szwecja
  • Wielka Brytania
Pages (from - to)

187 - 201

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 200-201. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego

Ministry points / chapter

20.0