Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Francja
  • Niemcy
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Szwecja
  • Wielka Brytania
Pages (from - to)

187 - 201

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 200-201. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego

Points of MNiSW / chapter

20.0