Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Warszawa, Polska

Wydawca

Wyższa Szkoła Bankowa ; CeDeWu

Wydawca z listy MNiSW

CeDeWu

Data opublikowania

2018

Liczba stron

246

ISBN

9788366025028

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910864087305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Wyzwania%20bezpiecze%C5%84stwa%20wewn%C4%99trznego%20:%20wybrane%20aspekty%20bezpiecze%C5%84stwa%20lokalnego.&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,74737014325241607&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Polska
  • Policjanci
  • Politycy
  • Rosja
  • Rozlewy olejowe
  • Samorząd terytorialny
  • Zarządzanie kryzysowe
Uwagi

Bibliografia przy rozdziałach. Streszczenie angielskie przy rozdziałach. Dodatkowy nr ISBN: 9788381021012

Rozdziały
Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa (s. 187-201)