Processing may take a few seconds...

Article

Title

Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Protection of Critical Infrastructure in Poland

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe SGSP

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 1 | Journal number: nr 66

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Kontrola państwowa
  • Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Władza państwowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

165 - 175

URL

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1764284

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 175. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

Index Copernicus | CEON