Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Protection of Critical Infrastructure in Poland

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe SGSP

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 1 | Journal number: nr 66

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Kontrola państwowa
  • Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Władza państwowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Jednym z głównych zadań bezpieczeństwa wewnętrznego jest zagwarantowanie funkcjonalności systemom infrastruktury krytycznej. Ochrona infrastruktury krytycznej, tak istotna dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, jest również najważniejszym zadaniem stawianym przed szefami administracji rządowej i samorządowej. W artykule przytoczono akty prawne dotyczące infrastruktury krytycznej, które poszerzono o ustalenia dokonane przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2015−2016. Ponadto uwzględniono dorobek nauki i sporadyczne publikacje na ten temat.

EN The main task of internal security is to guarantee the functionality of critical infrastructure systems. The protection of critical infrastructure is important for the security of the state and its citizens, as well as the most important task for the heads of government and self-government administration. In the article, the author cites legal acts regarding critical infrastructure, as well as extends its considerations to findings made by the Supreme Audit Office in 2015-2016 on the protection of critical infrastructure in Poland. In addition, the author recognizes the achievements of science in this area and appreciates the occasional publication on this subject.

Pages (from - to)

165 - 175

URL

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1764284

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 175. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0

Publication indexed in

Index Copernicus | CEON