Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w Polsce : teoria i praktyka

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Przedsiębiorstwo
  • System obronny państwa
  • Świadczenia obronne
Strony (od-do)

181 - 201

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-0fcb2eb1-937d-4932-95c9-972555923079

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 199-201. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0