Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w Polsce : teoria i praktyka

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Przedsiębiorstwo
  • System obronny państwa
  • Świadczenia obronne
Pages (from - to)

181 - 201

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-0fcb2eb1-937d-4932-95c9-972555923079

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 199-201. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0