Processing may take a few seconds...

Article


Title

Elementy propagandy w życiu publicznym

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Studia Politologiczne

Journal year: 2019 | Journal number: vol. 54

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Dezinformacja
  • Propaganda
EN
  • Disinformation
  • Information security
  • Propaganda
Abstract

PL W artykule przedstawiono najważniejsze elementy propagandy wykorzystywanej jako narzędzie kreowania postaw w społeczeństwie. Zidentyfikowano środowiskowe uwarunkowania informacji oraz przedstawiono zakres odpowiedzialności bezpieczeństwa informacyjnego, uwzględniając takie obszary, jak bezpieczeństwo informacji, walkę informacyjną, dezinformację. Główny nacisk położono na zidentyfikowanie elementów składowych propagandy, schematu, według którego jest ona realizowana, oraz jej uwarunkowań społeczno-historycznych i kulturowych. Przedstawiono najważniejsze techniki manipulacji stosowane w propagandzie, a także sposób identyfikowania kampanii propagandowych.

EN The chapter presents the most important element of propaganda used as a tool to create attitudes in society. The environmental determinants of information were identified and the scope of information security responsibilities was presented, taking into account such areas as information security, information warfare, disinformation. The main focus was on identifying the components of propaganda, the scheme by which it is implemented, and its socio- historical and cultural determinants. The most important techniques of manipulation used in propaganda as well as the way of identifying propaganda campaigns are presented.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

68 - 95

DOI

10.33896/SPolit.2019.54.3

URL

http://www.studiapolitologiczne.pl/Elementy-propagandy-w-zyciu-publicznym,116633,0,1.html

Comments

Bibliografia na stronie 95.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0

Publication indexed in

CEJSH