Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Politologiczne

Editors

Title variant

EN Political Science Studies

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Publisher name

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Editorship

Studia Politologiczne Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Nowy Świat 67, p. 206 00-927 Warszawa

Domains

PL Polityka

ISSN

1640-8888

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.studiapolitologiczne.pl/

Comments

Studia Politologiczne to pismo naukowe o profilu politologicznym, wydawane od 1996 roku. Czasopismo naukowe w szczególności wyspecjalizowane w zakresie procesów politycznych, charakterystycznych dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Studia Politologiczne są dostępne w bazach danych: CEJSH, Index Copernicus, Erih Plus. Czasopismo recenzowane przez recenzentów zewnętrznych. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa papierowa.

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Journal years