Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Istota obronności i bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

13 - 19

Book

Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości

Points of MNiSW / chapter

5.0