Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Transport towarowy
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

207 - 222

Book

W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia

Points of MNiSW / chapter

20.0