Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przeciwdziałanie przestępczości seksualnej przeciwko dziecku w świetle europejskich standardów prawnych i etyki katolickiej : wprowadzenie do problematyki

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dzieci
  • Etyka chrześcijańska
  • Europa
  • Prawo
  • Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajowości
Pages (from - to)

118 - 131

Book

Oblicza bezpieczeństwa a występujące zagrożenia

Points of MNiSW / chapter

20.0