Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przeciwdziałanie przestępczości seksualnej przeciwko dziecku w świetle europejskich standardów prawnych i etyki katolickiej : wprowadzenie do problematyki

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dzieci
  • Etyka chrześcijańska
  • Europa
  • Prawo
  • Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajowości
Pages (from - to)

118 - 131

Book

Oblicza bezpieczeństwa a występujące zagrożenia

Ministry points / chapter

20.0