Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezzałogowe Systemy Powietrzne w konfliktach zbrojnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Konflikty zbrojne
  • Wojna
EN
  • Conflict
  • Unmanned aerial vehicles
  • War
Streszczenie

PL Autor podjął się przedstawienia roli Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) w konfliktach zbrojnych. Skupił się na ukazaniu dwóch konfliktów zbrojnych, w których to systemy te odegrały znaczącą rolę. Pierwszym jest operacja w Dolinie Bekaa, która miała miejsce w czasie trwania I wojny libańskiej (1982–1985), między Izraelem a Zjednoczonymi Siłami Arabskimi, natomiast drugim – operacja „Pustynna Burza” podczas konfliktu w Zatoce Perskiej (1991), kiedy to został wywołany atakiem Iraku na Kuwejt. W niniejszym artykule zawarto również informacje jakie zadania mogą wykonywać Bezzałogowe Systemy Powietrzne w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych – w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej.

EN The author in this article undertook to submit a mission Unmanned Aerial System (UAS) in military conflict. The author focused on showing two historical events – military conflicts, in which Unmanned Aerial System played a significant role in course battles on the battleground. The first conflict is the operation in the Bekaa Valley which took place during First Lebanon War (1982–1985), between Israel and the United Arab Emirates. Whereas the second conflict is the operation „Desert Storm” during conflict in Persian Gulf (1991), when it was triggered by an Iraqi attack on Kuwait. This article also includes what mission Unmanned Aerial System has in individual types of Armed Forces such as Land Forces, Air Forces and Navy.

Strony (od-do)

15 - 34

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-61afaa13-b8d4-49bc-a518-3e7971ae9e4f

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 33-34. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0