Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezzałogowe Systemy Powietrzne w konfliktach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Konflikty zbrojne
  • Wojna
Pages (from - to)

15 - 34

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 33-34. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]