Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Współpraca Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska i Banku Światowego w zakresie energii i ochrony środowiska w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Energia
  • Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Ochrona środowiska
  • Polska
Pages (from - to)

291 - 307

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Ład energetyczny : idee i rzeczywistość

Points of MNiSW / chapter

20