Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Jan Walulik, Progressive Commercializationof Airline’s Governance Culture,EuroPrawo, Warszawa 2015

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2(5)

Typ artykułu

recenzja

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

173 - 175

URL

https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/33/pdf/173.pdf

Uwagi

recenzja dr Jana Waliluka

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0