Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczenie zasady suwerenności państw w zakresie normowania żeglugi powietrznej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Suwerenność państwa
  • Żegluga powietrzna
Date of online publication

2016

Book

Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskie