Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ograniczenie zasady suwerenności państw w zakresie normowania żeglugi powietrznej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Suwerenność państwa
  • Żegluga powietrzna
Data udostępnienia online

2016

Książka

Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskie