Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczenia w prowadzeniu działalności kosmicznej na rzecz ochrony środowiska kosmicznego.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona środowiska kosmicznego
  • Ograniczenia
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

273 - 281

Book

Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji, 9-11.05.2016