Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola i działalność międzynarodowych organizacji kosmicznych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Kosmicznych
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Instytut Europejskiej Polityki Kosmicznej
 • Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej
 • Międzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Organizacje międzynarodowe
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Sztuczny satelita
 • Unia Europejska (UE)
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

55 - 68

URL

https://www.biblos.pk.edu.pl/ST/2019/12/100000324147/100000324147_Brodecki_NowaCywilizacja.pdf

Książka

Nowa cywilizacja kosmiczna : satelity w służbie Ziemi

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0