Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola i działalność międzynarodowych organizacji kosmicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Kosmicznych
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Instytut Europejskiej Polityki Kosmicznej
 • Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej
 • Międzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Organizacje międzynarodowe
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Sztuczny satelita
 • Unia Europejska (UE)
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

55 - 68

URL

https://www.biblos.pk.edu.pl/ST/2019/12/100000324147/100000324147_Brodecki_NowaCywilizacja.pdf

Book

Nowa cywilizacja kosmiczna : satelity w służbie Ziemi

Points of MNiSW / chapter

20.0