Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Rola i działalność międzynarodowych organizacji kosmicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Legal education

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

55 - 67

Book

Nowa cywilizacja kosmiczna : satelity w służbie Ziemi

Points of MNiSW / chapter

20