Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Cyfrowe Archiwum – system informacji archiwalnej i środowisko pracy archiwisty w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Rocznik Antropologii Historii

Rocznik: 2019 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Archiwistyka
  • Archiwa cyfrowe
URL

http://rah.pth.net.pl/pl/archiwum/artykul/644

Zaprezentowany na

Historia publiczna w Polsce – teraźniejszość i przyszłość, 29-30.05.2019, Olsztyn, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

40