Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pomiędzy legitymizacją władzy a instytucjonalizacją autorytetu : Piłsudski i piłsudczycy na drodze ku Konstytucji kwietniowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Piłsudczycy
  • Władza państwowa
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

181 - 200

Book

Józef Piłsudski (1867 – 1935). Człowiek, żołnierz, polityk