Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Pomiędzy legitymizacją władzy a instytucjonalizacją autorytetu : Piłsudski i piłsudczycy na drodze ku Konstytucji kwietniowej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Piłsudczycy
  • Władza państwowa
  • Polska
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

181 - 200

Książka

Józef Piłsudski (1867 – 1935). Człowiek, żołnierz, polityk