Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ewolucja pozycji prawnoustrojowej samorządu terytorialnego w procesie zmian konstytucyjnych w II Rzeczypospolitej w świetle obecnego stanu badań

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Evolution of the legal and political position of a local government in the process of constitutional changes in the Second Republic of Poland in the light of the current state of research

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Historia
  • Samorząd terytorialny
  • Polska
Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Strony (od-do)

9 - 30

URL

http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2019/02/100-lat-samorz%C4%85du-m.pdf

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronach 29-30.

Książka

Stulecie samorządu : 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zaprezentowany na

Samorząd mecenasem kultury, 9.10.2019, Warszawa, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0