Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ewolucja pozycji prawnoustrojowej samorządu terytorialnego w procesie zmian konstytucyjnych w II Rzeczypospolitej w świetle obecnego stanu badań

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Evolution of the legal and political position of a local government in the process of constitutional changes in the Second Republic of Poland in the light of the current state of research

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Historia
  • Samorząd terytorialny
  • Polska
Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

9 - 30

URL

http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2019/02/100-lat-samorz%C4%85du-m.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronach 29-30.

Book

Stulecie samorządu : 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego

Presented on

Samorząd mecenasem kultury, 9.10.2019, Warszawa, Polska

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final author's version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / chapter

20.0