Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aktywność prezydenta Ignacego Mościckiego na polu nadzoru nad polityką zagraniczną i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi (12 V 1935 – 1 IX 1939 r.)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Mościcki Ignacy (1867-1946)
  • Polityka zagraniczna
  • Siły zbrojne
  • Historia
  • Polska
Pages (from - to)

99 - 117

URL

https://muzeumciechanow.pl/wydawnictwa/

Book

Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150 rocznicę urodzin

Presented on

Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150 rocznicę urodzin, 1.12.2017, Ciechanów, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0