Processing may take a few seconds...

Article


Title

Safety and security in space traffic management regulations

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Published in

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

Journal year: 2019 | Journal number: nr 15

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Narodowa legislacja
  • Ochrona w Kosmosie
  • Zarządzanie ruchem kosmicznym
Abstract

EN The Space Traffic Management (STM) is a new concept referring to the space activities. The highest priority is safety and security of outer space and all conducted operations. There is no definition of STM. There is an urgent need to regulate STM providing safety and security regu-lations at international, regional and national level. Due to the fact that there is no STM definition, the regulator might use the example of existing regulations of International Civil Aviation Organi-zation on Air Traffic Management (ATM). There are many questions, still open, regarding specific regulations needed and at which level they should be made: globally or nationally.Keywords: space safety, security, Space Traffic Management, national legislation

PL Zarządzanie ruchem kosmicznym to nowe pojęcie odnoszące się do działań kosmicz-nych. Dużą rolę przywiązuje się w nim do zasad bezpieczeństwa podejmowanej w przestrzeni ko-smicznej działalności operacyjnej. Z uwagi na zwiększającą się aktywność państw w Kosmosie i coraz więcej obiektów tam umieszczanych, ważne jest, aby uregulować zasady korzystania z przestrzeni kosmicznej, na zasadzie analogii do zarządzania ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej państw. Artykuł podejmuje ten problem i rozważa się w nim m.in. kwestie dotyczące regulacji na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajowym. Można tu skorzystać z rozwiązań aneksów do kon-wencji chicagowskiej z 1944 r. i doświadczeń Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

287 - 303

URL

http://sbn.wlo.wat.edu.pl/

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0