Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2019 | Numer: nr 3 (44)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Ochrona ludności
 • Samorząd powiatowy
 • Samorząd terytorialny
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Civil defence
 • Good governance
 • Safety
 • Safety management
Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Strony (od-do)

159 - 170

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/do-pobrania.html

Uwagi

Streszczenie angielskie na stronie 169. Bibliografia na stronie 170.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0