Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Biblia jest tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie - kim jest faraon "ukryty" w Księdze Wyjścia.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN The Bible is the more beautieful the better we understand it. Who is pharaoh "hidden" in the Bible Exodus Book?

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Mojżesz (prorok biblijny)
  • Religia
  • Starożytny Egipt
  • Żydzi
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

127 - 133

URL

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Biblia+jest+tym+pi%C4%99kniejsza%2C+im+lepiej+si%C4%99+j%C4%85+rozumie+-+kim+jest+faraon+%22ukryty%22+w+ksi%C4%99dze+Wyj%C5%9Bcia.

Uwagi

Bibliografia na stronie 133,

Książka

Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 7, Historia i polityka

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5