Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biblia jest tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie - kim jest faraon "ukryty" w Księdze Wyjścia.

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN The Bible is the more beautieful the better we understand it. Who is pharaoh "hidden" in the Bible Exodus Book?

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Mojżesz (prorok biblijny)
  • Religia
  • Starożytny Egipt
  • Żydzi
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

127 - 133

URL

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Biblia+jest+tym+pi%C4%99kniejsza%2C+im+lepiej+si%C4%99+j%C4%85+rozumie+-+kim+jest+faraon+%22ukryty%22+w+ksi%C4%99dze+Wyj%C5%9Bcia.

Comments

Bibliografia na stronie 133,

Book

Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 7, Historia i polityka

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / chapter

5.0