Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników. Atlantycki transport czarnych niewolników do Brazylii w latach 1763-1822.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bunty
  • Niewolnictwo
  • Brazylia
Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

134 - 142

Książka

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI. Historia

Zaprezentowany na

VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 05.2018, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0