Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników. Atlantycki transport czarnych niewolników do Brazylii w latach 1763-1822.

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bunty
  • Niewolnictwo
  • Brazylia
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

134 - 142

Book

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI. Historia

Presented on

VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 05.2018, Poznań, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0