Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Naród Hitlera w skali mikro. Narodowi socjaliści we wsiach Pomorza Zachodniego na przykładzie podszczecińskiej Kobylanki (niem. Kublank) w latach 1933-1945.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

43 - 63

Book

Badania młodych naukowców. T. 1