Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Doświadczenia z użycia lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje wojenne
  • Lotnictwo wojskowe transportowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

71 - 92

Book

Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej