Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej i Wschodniej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Gazociąg Północny
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

105 - 120

Book

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar międzynarodowy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej