Processing may take a few seconds...

Book


Title

Miejsce i rola Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

69

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001411&view=2

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Naczelny dowódca sił zbrojnych
  • Polska
EN
  • Commander-in-chief
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other