Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacja hipertekstowa jako model organizacji usprawniającej kształtowanie wiedzy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Hypertext organization as a model of streamlining knowledge development

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacje
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

213 - 224

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1444/Bezpieczenstwo%20i%20wyzwania%20wspolczesnych%20organizacji.spis_tresci.pdf?sequence=4

Book

Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku