Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Konsolidacja podsystemów zarządzania kryzysowego i obronnego państwa w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

100

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000872

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej