Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wojna jako zjawisko społeczne i przedmiot socjologii wojny

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Socjologia
  • Wojna
EN
  • Sociology
  • War
Pages (from - to)

73 - 89

Comments

Opis zweryfikowany nie z autopsji.

Book

Kultura pokoju : kultura dialogu, dialog w kulturze

Points of MNiSW / chapter

5