Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wojna jako zjawisko społeczne i przedmiot socjologii wojny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Socjologia
  • Wojna
EN
  • Sociology
  • War
Strony (od-do)

73 - 89

Uwagi

Opis zweryfikowany nie z autopsji.

Książka

Kultura pokoju : kultura dialogu, dialog w kulturze

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0