Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wpływ restrukturyzacji SZ RP na zmiany w wartościach etycznych oficerów : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

80

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__Wpływ+restrukturyzacji+SZ+RP+na+zmiany+w+wartościach+etycznych+oficerów&sort=byscore&view=1

Keywords
PL
  • Etyka żołnierska
  • Polska
  • Transformacja w wojsku
EN
  • Poland
  • Soldier's ethics
  • Transformation in armed forces
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwa opracowującej na stronie 2. Bibliografia na stronach 69-70.