Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ekstremalne formy działalności Solidarności Walczącej na tle przemocy politycznej i terroryzmu w ostatniej dekadzie PRL

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Opozycja polityczna nielegalna
  • Prześladowania polityczne
  • PRL
  • Solidarność Walcząca
  • Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
  • Terroryzm
Strony (od-do)

167 - 183

Uwagi

Bibliografia na stronie 182. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Publikacja indeksowana w

WoS