Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ekstremalne formy działalności Solidarności Walczącej na tle przemocy politycznej i terroryzmu w ostatniej dekadzie PRL

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Opozycja polityczna nielegalna
  • Prześladowania polityczne
  • PRL
  • Solidarność Walcząca
  • Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
  • Terroryzm
Pages (from - to)

167 - 183

Comments

Bibliografia na stronie 182. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice

Ministry points / chapter

20.0