Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekstremalne formy działalności Solidarności Walczącej na tle przemocy politycznej i terroryzmu w ostatniej dekadzie PRL

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Opozycja polityczna nielegalna
  • Prześladowania polityczne
  • PRL
  • Solidarność Walcząca
  • Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
  • Terroryzm
Pages (from - to)

167 - 183

Comments

Bibliografia na stronie 182. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice

Points of MNiSW / chapter

20.0