Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : wybrane problemy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dziedzictwo kulturowe
  • Ochrona dóbr kultury
Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

- - -

Książka

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 3

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0