Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dziedzictwo kulturowe
  • Ochrona dóbr kultury
Pages (from - to)

33 - 50

URL

https://www.researchgate.net/publication/342159584_Ochrona_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_wybrane_problemy

Book

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 3

Points of MNiSW / chapter

20.0