Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koalicja wojskowa

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

encyclopaedic entry

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Koalicje wojskowe
  • Terminologia
Pages (from - to)

204

Book

Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia