Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Global Governance of Air and Space: Institutions, Law, Management and Policy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Data opublikowania

2019

Liczba stron

383

ISBN

9788376271750

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052557289705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Global%20Governance%20of%20Air%20and%20Space:%20Institutions,%20Law,%20Management%20and%20Policy&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Polityka międzynarodowa
  • Prawo kosmiczne
  • Prawo lotnicze
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Przestrzeń powietrzna
EN
  • Global Governance
  • Law
  • Space
  • Management
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 343-371. Indeks.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100