Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Migracje i handel ludźmi : ujęcie globalne i regionalne

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Globalizacja
  • Handel ludźmi
  • Migracje
  • Przestępczość
Pages (from - to)

139 - 159

Book

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20.0