Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacja i szkolenie Artylerii Dywizyjnej 1. Dywizji Pancernej w latach 1942-1944

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Artyleria dywizyjna
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Wojska pancerne
  • Europa
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

145 - 164

Book

Studia artyleryjskie. T. 7

Ministry points / chapter

5.0